Wat doen Sociaal Raadslieden

Wat doet een Sociaal Raadslid en een Sociaal Juridisch Medewerker

Bureau Sociaal Raadslieden is een basisvoorziening die zich richt op sociaal juridische problematiek. Wij wijzen u de weg in het woud van wetten en regelingen en geven informatie over de instellingen die de wetten uitvoeren. Wij helpen onder andere met het invullen van formulieren en het schrijven van brieven aan instanties. Sociaal Raadslieden zijn altijd onafhankelijk. De hulp (informatie, advies en andere vormen van maatschappelijke dienstverlening) is gratis en desgewenst anoniem.

Daarnaast biedt een Sociaal Juridische Medewerker van De Kern met name nieuwkomers/statushouders in Deventer ondersteuning bij bijvoorbeeld het vinden van de juiste informatie; het invullen van formulieren; bij het doornemen van de administratie (brieven); bij het schrijven van een brief en bij het stimuleren van zelfredzaamheid. Deze medewerker is uiteraard ook door andere inwoners van Deventer te raadplegen.

U kunt bij De Kern terecht met de meest uiteenlopende vragen, over:

- maatschappelijke instellingen             
- sociaal juridische vragen                
- sociale verzekeringen                       
- arbeidszaken en inkomen
- huisvesting
- belastingen en toeslagen
- onderwijs, w.o. studiefinanciering
- consumentenzaken                            

Informatie
Wij vertellen u welke regelingen, wetten of voorzieningen voor u van belang zijn en welke instellingen ze uitvoeren. U krijgt uitleg over de wijze waarop regels en procedures in uw situatie worden toegepast. Daarbij kijken we ook naar de samenhang tussen al die regels. In een gesprek wordt duidelijk gemaakt wat de gevolgen kunnen zijn, welke rechten u heeft en welke plichten.

Advies
Wij bespreken mogelijke oplossingen en vertellen wat voor u de voor- en nadelen kunnen zijn. U kunt daarbij advies krijgen. Er wordt dan uitgelegd wat in uw geval het beste is om te doen.

Verwijzen en bemiddelen
Als voor de verduidelijking van uw vraag of de oplossing van uw probleem een andere persoon of instantie nodig is, vertellen we u hoe u met die ander in contact kunt komen en hoe het dan verder in zijn werk kan gaan. Indien nodig kunnen wij namens u het contact leggen.

Formulieren en brieven
Veel formulieren zijn moeilijk te begrijpen. Het invullen kan dan ook problemen geven. Wij kunnen u daarbij helpen. De inhoud van een in juridische of ambtelijke taal geschreven brief kunnen we voor u verklaren. Ook als u raad en advies wilt voor het opstellen van een brief of een bezwaarschrift zijn wij u daarbij graag van dienst.

Papieren meebrengen
Heeft u formulieren of brieven die met uw vraag te maken hebben, dan is het nuttig om die bij uw bezoek mee te nemen. Wij houden in de regel geen papieren van u in bewaring. Er kunnen kopieën gemaakt worden als dat voor de verdere behandeling van uw vragen nodig is.

DigiD
Gaat u naar uw gemeentehuis of naar het loket van een andere overheidsinstelling? Dan moet u in veel gevallen uw identiteitskaart, paspoort of rijbewijs laten zien. Zo weet de overheid wie u bent. Op internet kunt u laten zien wie u bent door in te loggen met uw DigiD. Steeds meer instanties vragen om aanmelding door middel van DigiD. Wilt u daarom bij een afspraak een werkend DigiD meenemen.

Privacy
De hulp die Bureau Sociaal Raadslieden biedt is desgewenst anoniem. U kunt er op rekenen dat uw gegevens volgens de privacy voorschriften vertrouwelijk behandeld worden. U heeft het recht om te weten welke gegevens worden genoteerd en waarom. U heeft recht op inzage in het eventuele dossier waarin uw gegevens worden bewaard.

Contact

Heb je een vraag of wil je je aanmelden?
Dit kan eenvoudig online via het contactformulier

Of bel ons op 038-4569700 of mail naar : amwstaphorst@stdekern.nl

Vrouw zittend voor groep