Gemeente

Gemeenten zijn onze belangrijkste opdrachtgevers. Per gemeente maken wij afspraken over de wijze waarop wij de inwoners van de gemeente ondersteunen bij problemen, waar zij zelf niet uitkomen. We werken in een groot aantal gemeenten en deze schaalgrootte biedt voordelen in het combineren van functies en specialismen. Maar onze opdracht is altijd maatwerk en komt tot stand in samenspraak met het gemeentebestuur, op basis van specifiek gemeentelijk beleid.
 

Samenwerking

De problemen waarmee we mensen helpen, zijn vaak complex en divers. We zijn een generalistische organisatie en regievoering en samenwerking zijn vanouds onze kernkwaliteiten. De gedachte  ‘één gezin, één plan, één hulpverlener’ zit diep verankerd in onze genen. Daarmee kunnen we in veel gemeenten ook een centrale rol spelen in de nieuwe sociale wijkteams.

Onze natuurlijke samenwerkingspartners zijn de organisaties die werkzaam zijn op het terrein van welzijn, zorg en wonen in de gemeenten binnen ons werkgebied. Maar ook de gemeente zelf is een partner in ons werk. Zo hebben we bijvoorbeeld een intensieve samenwerkingsrelatie met de afdelingen sociale zaken en schuldhulpverlening en adviseren we over onder meer ouderenbeleid, welzijnsbeleid, armoedebeleid, re-integratie, inburgering, educatie en participatie.

De Kern is onderdeel van de Dimence Groep, en binnen die groep vormt de maatschappelijk dienstverlening één divisie met Jeugd GGZ en met WijZ (vrijwilligersorganisatie voor welzijnswerk voor kwetsbare mensen in Zwolle). Dat betekent een laagdrempelige verbinding naar jeugdzorg en welzijnswerk.

Graag informeren wij gemeenten persoonlijk over onze dienstverlening en mogelijkheden voor  advisering en samenwerking. Via contact vindt u de mogelijkheden om ons te mailen of te bellen.

Contact

Heb je een vraag of wil je je aanmelden?
Dit kan eenvoudig online via het contactformulier

Of bel ons op 038-4569700 of mail naar : amwstaphorst@stdekern.nl

Vrouw zittend voor groep