Op school

Uw kind zit een groot deel van zijn tijd op school. U wilt graag dat het goed gaat op school. Maar misschien merkt u dat uw kind liever niet meer naar school gaat. Of merkt u dat uw kind gepest wordt, of zelf pest. Of bevindt u zich in een moeilijke situatie zoals echtscheiding, ziekte of schulden en u wilt graag weten hoe u uw kind het beste daarin begeleidt.

Maatschappelijk werk op school

Soms is het fijn als iemand u weer even op weg helpt. Daar hoeft u geen moeilijke weg voor te bewandelen. Want regelmatig zijn maatschappelijk werkers aanwezig op scholen. Zij helpen ouders, leerkrachten en kinderen met het oplossen van problemen.

Actief meedenken

De schoolmaatschappelijk werkers van De Kern denken actief mee over opvoedingskwesties van kinderen op school en thuis. Om u te helpen zodat het weer goed gaat met uw kind op school. Dit gebeurt door gesprekken te voeren met kinderen, ouders en leerkrachten. Deze gesprekken vinden plaats op school of in de thuissituatie.

Wilt u weten of wij ook op de school van uw kind(eren) komen, informeer dan op school of neem contact op met De Kern. 

Lessen THINK: voorbeeld van een duurzaam jeugdbeleid

Op verschillende scholen in Zwolle bieden wij lessen THINK aan. THINK is ontwikkeld door De Kern (zie ook www.thinkopschool.nl). We werken daarbij samen met middelbare scholen en andere organisaties die actief zijn op deze scholen in het aanbieden van onze kennis en informatie in klassikale vorm. De dialoog tussen leerlingen is daarbij het belangrijkste instrument.

Contact opnemen

Wil je je aanmelden voor maatschappelijk werk van De Kern?
Aanmelden kan eenvoudig online.

de kern contact