Missie en Visie

Goed Leven

In ieder leven gebeuren er dingen die  van invloed zijn op jouw levensgeluk. Daarom is goed leven voor iedereen  anders en kan veranderen in de tijd.

Het verschilt nogal of je een relatief  zorgeloos bestaan leidt, of dat je een chronische ziekte hebt.

Misschien moet je wel omgaan met geldzorgen, ben je depressief of ben je al wat ouder en heb je hulp nodig bij de dagelijkse dingen. Hoe je situatie ook is, uiteindelijk willen we allemaal een goed leven. Op jouw eigen manier, want goed leven is voor iedereen anders. En dat is maar goed ook!

Visie

Zo kijken we naar de wereld

Wij denken dat gezondheid met het hele leven te maken heeft, en niet alleen met psychische en lichamelijke aspecten. Om gezond te zijn en te blijven is veerkracht nodig en balans tussen de verschillende levensdomeinen. Balans vinden doe je dichtbij, in samenhang en vanuit eigen mogelijkheden en regie. Positieve gezondheid, noemen we dat.

Missie

We bevorderen positieve gezondheid en welzijn in brede zin. Hierbij richten we ons op de veerkracht en mogelijkheden van mensen. Zodat ze beter kunnen om gaan met de uitdagingen en problemen van het dagelijks leven.

Onze wens

In ieder leven gebeuren er dingen die van invloed zijn op jouw levensgeluk. Wij ondersteunen je om vanuit jouw eigen mogelijkheden veerkrachtig te zijn. Zodat je beter kunt omgaan met het totaal van de uitdagingen en problemen in jouw leven.

Onze wens? Een zo goed mogelijk leven voor jou.

Missie

De Kern Maatschappelijke Dienstverlening is een laagdrempelige organisatie die hulp biedt bij psychosociale, materiële en sociaal-juridische problemen.  De Kern richt zich vooral op mensen van alle leeftijden, die in dat opzicht het meest kwetsbaar zijn.

Werkwijze

De Kern biedt voor iedereen, door alle levensfasen en dicht bij de leefwereld van iedere (kwetsbare) cliënt/burger, hoogwaardige, laagdrempelige en duurzame maatschappelijke dienstverlening, ondersteuning en begeleiding. Hierin staat de cliënt centraal met respect voor diens levensbeschouwing en zingeving en wordt uitgegaan van:

  • de eigen kracht,
  • het versterken van de zelfredzaamheid,
  • het nemen van de eigen verantwoordelijkheid en regie en
  • het versterken van het sociaal netwerk

van de cliënt. Uitgangspunten hierbij zijn één cliënt, één hulpverleningsplan, één gezicht. We geven of organiseren zoveel hulpverlening als noodzakelijk is, maar nooit meer dan nodig is.

Wij bieden ondersteuning vertrouwd en dichtbij via geïntegreerde- en wijkgerichte teams en in nauwe samenwerking en verbinding met onze ketenpartners. Bij ons werken deskundige en goed opgeleide professionals. Onze professionals werken vanuit een mensgerichte benadering, waarin aandacht voor en verbinding met de cliënt leidend zijn voor het leveren van ondersteuning naar behoefte. Daar waar gewenst en noodzakelijk werken we ook outreachend. Wij hechten aan een open organisatie en communiceren transparant om alert te reageren op ontwikkelingen en innovatief in te spelen op zorgvernieuwing in de samenleving.

Kernwaarden

De kernwaarden voor de organisatie zijn: vertrouwd, integraal en resultaatgericht.

Divisie

De Kern vormt samen met de stichtingen Jeugd ggz en WijZ één divisie onder de Dimence Groep.

Contact

Heb je een vraag of wil je je aanmelden?
Dit kan eenvoudig online via het contactformulier

Of bel ons op 038-4569700 of mail naar : amwstaphorst@stdekern.nl

Vrouw zittend voor groep