Waar is Wally?

Een Wally is de kortste lijn tussen huisartsenzorg en het sociaal domein. Het is een vast contactpersoon in het sociaal domein voor de huisartsenpraktijk. 

Huisartsen en sociaal werkers spelen een belangrijke rol in het signaleren van problematiek. Veel somatische zorgvragen hebben een psychosociale component. Als daar meer aandacht aan wordt besteed, blijken somatische zorgvragen met regelmaat af te nemen. Dat kan alleen worden gerealiseerd als er een nauwe samenwerking, een korte lijn, is tussen huisartsenzorg en het sociaal domein. Huisartsen werken wijk overstijgend en soms zelfs gemeente overstijgend. Sociaal werk is in veel gemeenten wel wijk- en gemeentegericht georganiseerd. Voor huisartsen is het niet haalbaar om met diverse sociale teams contact te houden.

De Wally vervult vanuit het sociaal domein de rol van contactpersoon voor de huisartsenpraktijk. Het doel is dat hulpvragers binnen het sociaal domein sneller de passende ondersteuning ontvangen, waardoor het risico op medicalisering wordt voorkomen. Het is een succesvolle werkwijze, waarbij huisartsenpraktijken beter en efficiënter met het sociaal domein zijn verbonden op een laagdrempelige manier. Hiermee worden huisartsenpraktijken ontlast en worden inwoners sneller geholpen met hun hulpvraag en naar de juiste ondersteuning verwezen.

Het project "Waar is Wally", is van 2018 tot en met 2023 in Overijssel opgezet door de Huisartsen Coöperatie Deventer en Omstreken (HCDO), Stichting De Kern maatschappelijke dienstverlening, en de gemeente Deventer. Later is het op verzoek van de Provincie Overijssel uitgerold in diverse gemeenten in Overijssel. Inmiddels hebben alle huisartsenpraktijken in Deventer een eigen “Wally".

De Wally-werkwijze
Een Wally is een sociaal werker die werkzaam is in het sociaal domein en heeft als extra taak vast contactpersoon te zijn voor een huisartsenpraktijk. De huisarts kan bij vermoeden van niet (alleen) medische problematiek patiënten met (psycho)sociale problemen verwijzen naar de Wally. De Wally neemt het initiatief om in gesprek te gaan met de inwoner. In het gesprek komen alle leefgebieden aan de orde om te onderzoeken of sommige hulpvragen opgepakt kunnen worden in het sociaal domein. De Wally zorgt dat de inwoner met zijn hulpvraag op de juiste plek komt en geeft een terugkoppeling naar de huisarts.

 De kern van een Wally
• Iedere huisarts heeft één vaste Wally en een vaste vervanger in geval van ziekte of vakanties.
• De Wally heeft het eerste contact met de naar hem verwezen inwoner.
• De Wally kan de vraag zelf oppakken of verwijzen naar een collega of een organisatie.
• De Wally geeft altijd een terugkoppeling naar de huisarts; sowieso over welke vervolgafspraken zijn gemaakt. 
• Minimaal één huisarts (en POH-GGZ) per huisartsenpraktijk heeft per kwartaal een overleg met de Wally. 
• De Wally heeft de competenties van een sociaal werker.

Lees hier een ervaringsverhaal over Waar is Wally?

Lees ook het artikel 'Waar is Wally: brug tussen huisarts en sociaal domein' https://www.movisie.nl/artikel... 'Waar is Wally: brug tussen huisarts en sociaal domein

Contact

Heb je een vraag of wil je je aanmelden?
Dit kan eenvoudig online via het contactformulier

Of bel ons op 038-4569700 of mail naar : amwstaphorst@stdekern.nl

Vrouw zittend voor groep