Klachtenafhandeling

De medewerkers van De Kern doen hun uiterste best om u goed te helpen. Toch kan het gebeuren dat u ontevreden of boos bent over de verleende hulp. U kunt dan overwegen om een klacht in te dienen.

Omdat het onze ervaring is dat klachten vaak berusten op misverstanden, vragen wij u om uw klacht altijd eerst met uw hulpverlener te bespreken. Bij dit gesprek kan, wanneer u dat wilt, een leidinggevende (Regiomanager) aanwezig zijn. Wilt u dit niet of komt u er samen niet uit, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris of een onafhankelijke klachtencommissie. De klachtenfunctionaris bemiddelt tussen u en de organisatie. Als u uw klacht indient bij de onafhankelijke klachtencommissie, dan is het mogelijk dat de klachtenfunctionaris contact met u opneemt. De Kern hanteert het klachtenreglement van Dimence. Dit reglement kunt u opvragen bij de secretaris van de klachtencommissie. Hier kunt u ook uw klacht schriftelijk indienen.
 
U kunt de klacht richten aan:
Dimence
t.a.v. secretaris van de Klachtencommissie
Postbus 5003
7400 GC Deventer
 
In een klachtenprocedure heeft u de mogelijkheid uw klacht bij een commissie van externen (dus geen medewerkers van De Kern of Dimence) voor te leggen. De beklaagde krijgt uiteraard van de commissie de mogelijkheid om zijn/haar visie te geven. Na de hoorzitting doet de klachtencommissie een uitspraak. De klachtenprocedure kent geen beroepsmogelijkheid.

Twitter