Klachtenafhandeling

De medewerkers van De Kern doen hun uiterste best om u goed te helpen. Toch kan het gebeuren dat u ontevreden of boos bent over de verleende hulp. U kunt dan overwegen om een klacht in te dienen.

Omdat het onze ervaring is dat klachten vaak berusten op misverstanden, vragen wij u om uw klacht altijd eerst met uw hulpverlener te bespreken. Bij dit gesprek kan, wanneer u dat wilt, een leidinggevende (Regiomanager) aanwezig zijn. Wilt u dit niet of komt u er samen niet uit, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris van De Kern of een onafhankelijke klachtencommissie. Uw klacht is voor ons aanleiding om na te gaan of wij de kwaliteit van onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Klachtenfunctionaris De Kern
Postbus 390
7400 AJ  Deventer
T. 038 4569774
E. klachten@stdekern.nl

De Kern hanteert het klachtenreglement van de Dimence Groep

Onafhankelijke klachtencommissie van de Dimence Groep:

Klachtencommissie
Postbus 5003
7400 GC Deventer
T. 0570 680 852
E. klachtencommissie@dimencegroep.nl

Als u uw klacht indient bij de onafhankelijke klachtencommissie, dan is het mogelijk dat de klachtenfunctionaris contact met u opneemt. 

Contact opnemen

Wil je je aanmelden voor maatschappelijk werk van De Kern?
Aanmelden kan eenvoudig online.

de kern contact