Verwijsindex jongeren

Als een professional zich zorgen maakt over het veilig opgroeien van een jongere, wordt dat met de ouders en/of met de jongere zelf besproken. Als die zorg niet wordt weggenomen, dan geeft de professional een signaal in de verwijsindex. Als meerdere hulpverleners bij een gezin betrokken zijn kan hulp via de verwijsindex beter, sneller en gecoördineerd uitgevoerd worden. In de verwijsindex staan alleen naam en geboortedatum van de jongere. De aanleiding of de oorzaak van de melding worden niet opgenomen.
 

Privacy

Het is belangrijk dat je erop kunt vertrouwen dat met de gegevens in de verwijsindex zorgvuldig wordt omgegaan. Daarom is een aantal maatregelen genomen dat een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens waarborgt. In de wet is geregeld dat het gebruik van de verwijsindex past binnen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en zijn afspraken gemaakt over de beveiliging van de verwijsindex. Alleen algemene gegevens (naam en geboortedatum) worden in de verwijsindex opgeslagen.

Kan ik inzage krijgen in de vastgelegde gegevens?

De deelnemende gemeenten zijn verantwoordelijk voor de verwijsindex. Bij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente waar de jongere woont kan schriftelijk gevraagd worden om inzage in de persoonsgegevens in het kader van de verwijsindex. Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met de gemeente.
 

Kan ik bezwaar indienen tegen opname in de verwijsindex?

Je kunt contact opnemen met je contactpersoon bij De Kern. De contactpersoon geeft een toelichting op de verwijsindex. Als je toch bezwaar houdt tegen melding, zal de contactpersoon je informeren over de te volgen werkwijze.

Contact

Heb je een vraag of wil je je aanmelden?
Dit kan eenvoudig online via het contactformulier

Of bel ons op 038-4569700 of mail naar : amwstaphorst@stdekern.nl

Vrouw zittend voor groep