Adviesraad cliëntenbelangen

De adviesraad cliëntenbelangen van De Kern maatschappelijke dienstverlening, Jeugd ggz en welzijnsorganisatie WijZ adviseert de directie gevraagd en ongevraagd over het gevoerde en te voeren beleid. In deze adviesraad is plaats voor (ex)cliënten en mensen die zich maatschappelijk betrokken voelen en zich daarom willen inzetten voor de cliënten van De Kern, Jeugd ggz en WijZ.

Eenmaal per 4 weken vindt overleg plaats. Tevens wordt dan ook het overleg met de directie voorbereid dat eveneens eens per 4 weken is. Besproken wordt de gang van zaken in de diverse vestigingen, wat verbeterpunten zijn, wat anders/beter kan en we maken afspraken over verbeterpunten.

Benieuwd wat de adviesraad cliëntenbelangen zoal doet of interesse om als lid toe te treden tot de adviesraad cliëntenbelangen? Bekijk dan dit filmpje: 

https://youtu.be/7WiM-34UAP0 

Wilt u meer informatie over de adviesraad, ga dan naar de website van de adviesraad cliëntenbelangen.

Interessante informatie kunt u met de adviesraad delen: Adviesraad@clientenbelangen.nl.

Publicaties

Contact

Heb je een vraag of wil je je aanmelden?
Dit kan eenvoudig online via het contactformulier

Of bel ons op 038-4569700 of mail naar : amwstaphorst@stdekern.nl

Vrouw zittend voor groep