Brief aan de Gemeenteraad over aangekondigde bezuinigingen

Op 23 juni had manager Jan Toonen de gelegenheid in te spreken bij de raadscommissie Inwoners van de Gemeente Kampen om de zorg uit te spreken over de aangekondigde bezuinigingen in het sociaal domein.

***

Geachte gemeenteraad.

We maken ons zorgen over de Kamper samenleving.

Wat ons in deze raadszaal verbindt is ons geloof in de Kamper Kracht. Kamper Kracht gaat over geweldige Kampenaren die de schouders er onder zetten, die lichtpuntjes zien in donkere tijden. Die voor elkaar klaar staan. Wat hebben we daar een respect voor, en wat zijn we trots dat we in deze gemeente met die mensen op mogen trekken.

Natuurlijk weten we al langere tijd dat Kampen moet bezuinigen. En we weten dat die bezuinigingen velen in Kampen zullen raken. Van mensen die muziekles hebben en van theater houden tot eenzame ouderen en kinderen uit kans arme gezinnen en alles wat daar tussen zit. Dat is pijnlijk. Maar we snappen heel goed dat er iets moet gebeuren als het geld op is. 

Vorig jaar al hebben we daarom de gemeente aangeboden om samen op te trekken met dit moeilijke dossier. Zodat we samen de gevolgen kunnen beperken. En zodat we die gevolgen kunnen voorzien van de beste vangnetten.

Een week geleden lazen wij op uw website de stukken die vanavond behandeld worden. Voor de duidelijkheid: die hadden we nog niet eerder gezien. Ze waren niet aangekondigd, niet met ons afgestemd of samen met ons voorbereid.

Als we de bedragen op een rijtje zetten, dan komen we op ongeveer € 700.000,-. Alleen al voor WijZ en de Kern. Dat staat dus nog los van de kortingen voor MEE en Humanitas Bij elkaar slaat dat een enorm gat in de Kamper samenleving. Een gat waarvan de gevolgen vooralsnog niet te overzien zijn.

De Kamper Kracht dames en heren, de kracht waar we zo trots op zijn en waar we op mogen rekenen, is ijzersterk. Maar niet vanzelfsprekend. Kampenaren kunnen veel, maar supermensen bestaan niet. Net zo min als de ideale samenleving. Ook in Kampen is het nodig om de Kracht op gang te houden.

De betekenis van ons werk, welzijnswerk en maatschappelijk werk, is dat we mensen helpen om krachtig te zijn waar dat nodig is: heb je moeite om je geldzaken te regelen, dan helpen wij jou. Zodat je een goede vader kan zijn. Wil jij graag voor je oude moeder zorgen, maar ben je zelf ook zo moe? Dan zijn we er: voor jou én je moeder.

En als alles een beetje uit de hand loopt: je financiën, je relatie met de buren, je huishouden … dan kunnen we samen orde op zaken stellen. Zodat je tenminste niet uit je huis word gezet.

Weet u wat dat kost … Joyce Toorenbeek die zorgt voor haar oude moeder. Als zij opbrandt. Dan moet je hulp en zorg regelen voor die oude moeder. Bert van Dijk met zijn schulden, dan krijgen schuldeisers nooit hun geld en ben je nog jaren aan het begeleiden. Anneke van de Wetering van 86,  die eenzaam in de lappenmand raakt en steeds meer zorg nodig heeft. Het gezin Kapenga dat niét uit huis werd gezet;

Welzijnswerk en maatschappelijk werk voorkómen die situaties. We voorkomen jaren strijd, duimendikke dossiers, een leger van hulpverleners, tonnen onkosten voor de samenleving. En -last but not least: veel persoonlijk leed. Je moet wel heel goed weten wat je doet om daar een gat in te slaan.

Kortom: een forse bezuiniging zoals deze nu op tafel ligt kan niet worden uitgevoerd zonder oog te hebben voor de gevolgen ervan. En zeker niet zonder oog te hebben voor de samenhang van alle voorgenomen maatregelen in het sociaal domein.

De bezuinigings-opgave zoals die vanavond centraal staat, gaat over een “eerste fase”: het te bezuinigen bedrag. De inhoudelijke kant van de bezuinigingen zal vorm krijgen in een “tweede fase”, die over een jaar gepland is waarvan u vanavond het beleidsdocument behandeld.   

Wij staan hier vanavond om ervoor te pleiten om deze twee kanten van dezelfde medaille niet van elkaar te scheiden. Want hoe kunnen we over de omvang van bezuinigingen beslissen als we de inhoud -de maatregelen en de gevolgen-  niet overzien?

Wij willen voorkomen dat Joyce, Bert, Anneke, de familie Kapenga en alle ander Kampenaren niet te maken krijgen een onbedoeld sneeuwbaleffect van deze bezuinigingen. En dat de kosten daarvoor niet als een boemerang vervolg-schade aanrichten op de samenleving en de gemeentekas.

Wij denken dat we dit ook kunnen, vanuit onze Kamper Kracht. Samen nadenken HOE we slim kunnen bezuinigen: met inwoners, met de gemeente en met ons.

Afgelopen week is het inhoudelijke gesprek daarover met Wethouder van der Sluis en Dhr. Beniers voorzichtig opgepakt. Wij zijn daar blij mee. Onze vraag nu is om dat serieus te mogen vervolgen: dus én de vorm én de inhoud zó te bespreken dat wij ook op langere termijn tot verantwoorde keuzes kunnen komen.  

Dames en heren, het zal u niet ontgaan zijn dat er veel medewerkers van WIJZ en de Kern naar het gemeentehuis zijn gekomen. Wat ben ik blij met zoveel betrokkenheid en verantwoordelijkheid! Samen met onze medewerkers wil ik u de hand toereiken om dit samen op te pakken.

Zodat we samen op krachtige wijze zowel Kampen als de Kamper samenleving “scherp aan de wind” door deze financieel woelige wateren kunnen loodsen.

Mocht u na vanavond nog behoefte hebben om mij hierover te spreken, dan hoop ik dat u mij weet te vinden. Wees gerust: van mijn kant ga ik ook initiatief nemen om onze zorgen verder met u te delen.

Dank u wel voor deze gelegenheid om u te woord te staan en voor uw aandacht.

***

Wilt u meer informatie, overleg of verder van gedachten wisselen. Neem dan contact met ons op via 038 - 456 97 00 of mail naar sec@stdekern.nl 

Contact

Heb je een vraag of wil je je aanmelden?
Dit kan eenvoudig online via het contactformulier

Of bel ons op 038-4569700 of mail naar : amwstaphorst@stdekern.nl

Vrouw zittend voor groep