Back on Track

Back on Track biedt jongeren een steuntje in de rug

Back on Track is een gratis mentorprogramma voor jongeren tussen de 11 en 21 jaar die tijdelijk een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Het doel van het mentortraject is dat de jongere na verloop van tijd zelfstandig verder kan en weet bij wie hij of zij om hulp kan vragen als dat nodig is. Jongeren die wonen in de gemeente Hardenberg kunnen zich bij ons aanmelden.

Back on Track zorgt voor een goede match tussen een jongere en een mentor. De mentor is een vrijwilliger en is klankbord, rolmodel. Hij/zij stimuleert en motiveert en is voor deze taken opgeleid door de Kern. De mentor komt wekelijks bij de jongere thuis.

Steuntje in de rug voor jongeren

Met een mentor van Back on Track kunnen jongeren naast een luisterend oor ondersteuning krijgen bij:

  • Omgaan met leeftijdsgenoten, voor jezelf opkomen, hulp vragen, je netwerk gebruiken, jezelf beter leren kennen, omgaan met gevoelens van eenzaamheid, omgaan met problemen thuis.
  • De overgang van het basis onderwijs naar het voortgezet onderwijs.
  • Beter plannen van huiswerk, voorbereiden op tentamens en toetsen, indelen van de dag, structuur aanbrengen in activiteiten.

Jongeren kunnen worden aangemeld door de school, ouders of organisaties die met jongeren werken. Ook kunnen jongeren zichzelf aanmelden.

Contact

Heb je een vraag of wil je je aanmelden?
Dit kan eenvoudig online via het contactformulier

Vrouw zittend voor groep