WijZ Welzijn Kampen

Logo WijZ Welzijn

Maatschappelijk werk de Kern werkt nauw samen met WijZ welzijn in de gemeente Kampen. Wij werken wijkgericht, zijn in de buurt en dichtbij. Dat doen wij samen met onze collega’s van WijZ Welzijn.
 

Mensen hebben soms ondersteuning nodig om hun eigen zelfredzaamheid (beter) te kunnen organiseren. WijZ Kampen en maatschappelijk werk De Kern vormen het sociaal werk in gemeente Kampen. Wij signaleren (vroegtijdig) thema’s of vraagstukken en zetten in op de versterking van de inwoners. Daarbij zijn wij de brug tussen de ‘kwetsbare’ en de ‘sterke’ burger en ook tussen de verschillende organisaties in het sociale domein.  Dit kunnen wij niet anders doen dan door ons met inwoners te verbinden en de verbindingen tussen hen onderling te versterken. Dat gebeurt door te faciliteren en te ondersteunen. We richten ons op (groepen) inwoners in straten, buurten en wijken. Daarnaast richten wij ons ook op de versterking van individuele burgers.

De sociaal werkers van WijZ zijn dagelijks in de gemeente Kampen in contact met de mensen die een vraag hebben of iets voor een ander willen of kunnen betekenen. Er wordt gewerkt vanuit drie aandachtsgebieden: Binnenstad-Brunnepe, Flevowijk c.s. en IJsselmuiden. Per gebied is een multidisciplinair team samengesteld bestaand uit medewerkers van WijZ en De Kern. Deze werken in de wijk nauw samen met netwerkpartners zoals Beter Wonen, Delta Wonen, Politie en diverse zorgorganisaties. WijZ heeft hierin vaak een regisserende rol. De sociaal werker legt verbindingen tussen bewoners, verenigingen, organisaties en instanties. De onderwerpen waar sociaal werkers mee bezig zijn, zijn zeer verschillend, maar het doel is altijd dat inwoners mee kunnen doen in de samenleving.

De lijnen worden door de inzet van de sociaal werker korter en inwoners kunnen zo beter worden ondersteund bij bijvoorbeeld:

- het oplossen van zorgen;
- het langer thuis blijven wonen;
- het verminderen van overlast;
- het iets willen doen voor en met een ander;
- het verbinden van wensen en ideeën;
- bij gewenste veranderingen;
- ondersteuning bij organiseren van acties.

Voor meer informatie: https://www.wijz.nu/gemeente/kampen

Contact

Heb je een vraag of wil je je aanmelden?
Dit kan eenvoudig online via het contactformulier

Vrouw zittend voor groep