samenwerking

De Kern werkt samen met veel organisaties in de gemeenten en wijken binnen haar werkgebied.

We hebben een bijzondere relatie met WijZ en Jeugd ggz. Als drie afzonderlijke stichtingen vallen wij onder één directie. Daarnaast maken wij deel uit de Dimence Groep. Binnen de Dimence groep maken we veel verbinding met Mindfit (basis ggz ).

Als autonome stichtingen werken we onafhankelijk van elkaar. Maar tegelijk hebben we via onze gezamenlijke directie onderling zeer korte lijnen. Dat betekent onder meer dat we voor onze cliënten snel en adequaat de beste oplossingen kunnen vinden binnen de mogelijkheden van onze stichtingen.  Daarbij is de wens van de cliënt  sturend.

    

 

Wij onderhouden een bijzondere samenwerkingsrelatie met Mee IJsseloevers. Deze is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Daarin is een aantal zaken geregeld, waaronder het afstemmen van aanbod aan gemeenten, gezamenlijke deskundigheidsbevordering en elkaar waar mogelijk vervangen in netwerken en overleggen. Voor cliënten betekent deze samenwerking dat we de juiste deskundigheid snel op de juiste plek kunnen inzetten.

 

Verwijsmodel Dimence Groep

Binnen Dimence Groep biedt een aantal stichtingen verschillenede vormen van geestelijke gezondheidzorg, maatschappelijk werk en welzijnwerk. Om duidelijk te maken hoe deze stichtingen zich onderlingen verhouden en wat dat kan betekenen voor bijvoorbeeld een doorverwijzing door een huisarts, is er het verwijsmodel van de Dimence Groep. Dat maakt in één oogopslag duidelijk welke stichting het beste aanbod heeft voor cliënt of patiënt. Ook laat het zien hoe mensen naar de stichtingen verwezen kunnen worden. De samenwerkingsrelaties tussen de stichtingen bieden de mogelijkheid om snel te kunnen schakelen tussen zorg, maatschappelijk werk en welzijn. Het verwijsmodel vindt u hier: www.dimencegroep.nl/verwijzen         

 

 

 

 

 

 

 

Twitter