Nieuws

De Kern in Dalfsen start met avondspreekuur

De Kern  in Dalfsen start met een open inloopspreekuur in de avond voor iedereen. Dit is een aanvulling op de bestaande spreekuren overdag.

Stichting Welzijn in Kampen en De Kern gaan intensief samenwerken

Stichting Welzijn in Kampen en De Kern maatschappelijke dienstverlening, maken hun samenwerking officieel. Dat doen zij door het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst. De Kern werkt al jarenlang samen met Welzijn in Kampen en ook al met de organisaties die een paar jaar geleden fuseerden tot de Stichting Welzijn in Kampen. ‘We kennen elkaar goed en nu zijn we er aan toe om onze samenwerkingsafspraken vast te leggen,’ vinden Arend Runia, voorzitter van de Stichting Welzijn in Kampen en Hans Bonten, Directeur van De Kern. ‘Daarmee kunnen we samen aan de slag voor de Kamper Kracht.’

De Kern organiseert themabijeenkomsten gescheiden opvoeden

Het Algemeen Maatschappelijk Werk van de Kern in Raalte organiseert themabijeenkomsten voor gescheiden opvoeden.

 

Wanneer een gezin door scheiding uiteenvalt komen er veel vragen en zorgen voor ouders en kinderen. Soms belanden zij in een complexe situatie. De manier van omgaan met jezelf, de ander en de situatie waarin je gezamenlijk zit is lang niet altijd vanzelfsprekend.

 

De Kern in Raalte: Weerbaarheids-, Sociale vaardigheids- en Assertiviteitstraining

De Kern Maatschappelijke Dienstverlening te Raalte, Olst en Wijhe biedt m.i.v. 1 maart 2016 de volgende training aan: Sociale Vaardigheden voor kinderen van groep 5/6 en groep 7/8; Weerbaarheidstraining voor Voortgezet onderwijs (vanaf 12 jaar) en Assertiviteitstrainingen voor volwassenen.

In deze trainingen wordt in diverse vormen gewerkt aan het zelfvertrouwen door het leggen van contacten, luisteren,  een mening geven, omgaan met kritiek, samenwerken en nee zeggen.

 

De Kern in Zwolle verhuist

Het Maatschappelijk Werk van Stichting de Kern is al meer dan 12 jaar gehuisvest aan het Straussplein in Holtenbroek. Dat verandert per 27 november aanstaande. De spreekuren van de Sociaal Raadslieden verhuizen naar Wijkcentrum Holtenbroek en naar Wijkcentrum de Pol (Zwolle-Zuid). Het secretariaat en de directie verhuizen naar een kantoor in de binnenstad.

 

Stakeholders denken graag met ons mee!

Op 9 november spraken we als WMO-divisie met 36 mensen uit ons netwerk. Dat deden we in het kader van een workshop tijdens de stakeholdersdag van de Dimence Groep. De relaties waarmee we spraken waren van collega-organisaties, gemeenten, verzekeraars, landelijke organisaties en partners. Opvallend was dat zoveel mensen zo collegiaal met ons mee willen denken.

Grote Cliënttevredenheid

De Kern voert het hele jaar door cliënttevredenheidsonderzoeken uit. Bij het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) krijgen in principe alle cliënten aan het einde van de hulpverlening een uitnodiging om mee te werken aan het cliënttevrdenheidsonderzoek. Bij het Sociaal Raadsliedenwerk (SRW) gebeurt dat door middel van een kaartje met een unieke code. Dat kaartje krijgen cliënten als ze het spreekuur van de raadslieden bezoeken.

Geldzaken in Zwolle

De gemeente Zwolle heeft voor haar burgers de website Startpuntgeldzaken laten bouwen waarop burgers hun financiële situatie in kaart kunnen brengen.

Op de site krijg je bruikbare tips hoe je op verschillende gebieden geld kunt besparen. De website linkt bijvoorbeeld naar een onafhankelijke rekensite van de consumentenbont om te besparen op je energierekening. De besparingen kun je da gelijk "inboeken" bij je financiële situatie. Op deze manier kun je zien hoe je situatie stap voor stap verbetert.

 

Bijdrage Nationaal Fonds Kinderhulp

Dankzij een bijdrage van € 300,- van het Nationaal Fonds Kinderhulp, www.kinderhulp.nl, kan een client van de Sociaal Raadslieden een verplicht artikel voor zijn opleiding aanschaffen.

 

 

Huwelijksdwang en achterlating

In Nederland hoef je niet te accepteren, dat je van je ouders moet trouwen met iemand waar je niet zelf voor gekozen hebt. Vaak hebben ouders de beste bedoelingen en is die partner in hun ogen goed vanwege een goede opleiding of dezelfde achtergrond. Hier in Nederland mag je niet gedwongen worden. Sterker nog, het is volgens de wet zelfs verboden. Nieuwe wetgeving benadrukt dat nog eens.

Pagina's

Twitter