Handtekeningen maken samenwerking Proveniershuis officieel

Met een handtekening op een getekend perkament is de samenwerking in het Proveniershuis donderdag officieel beklonken.

Bewoners kunnen er straks terecht met een veelheid aan vragen op het gebied van sociaal-maatschappelijke ondersteuning, zorg en welzijn.

Wethouders Spaan en Spijkerman (gemeente Kampen) en vertegenwoordigers van Welzijn Kampen, De Kern, MEE IJsseloevers, IJsselheem, deltaWonen en Verenigde Gasthuizen waren daarvoor naar woonzorgcentrum Margaretha aan de Burgwal in Kampen gekomen. Net als bewoners, vrijwilligers en medewerkers van de verschillende organisaties die de krachten gaan bundelen in IJsselheemlocatie Margaretha om van het Proveniershuis een laagdrempelige ontmoetingsplek te maken voor alle inwoners van Kampen. 

Voorafgaand aan de ondertekening werd de aanwezigen gevraagd wat de meerwaarde is van deze samenwerking.

Helene Wüst, bestuurder van IJsselheem, focuste op Margaretha als ontmoetingsplek in het hart van de stad. Simone Ruth (MEE IJsseloevers) haakte daarop aan. Zij zei: “Iedereen is hier welkom en krijgt ondersteuning om mee te kunnen doen in de maatschappij.”

Wethouder Eibert Spaan prees het initiatief van de samenwerkende organisaties, net als zijn collega-wethouder Marieke Spijkerman. Volgens haar is het Proveniershuis een prachtig voorbeeld van een KamperKracht-locatie. Ook directeur Welzijn Kampen en De Kern, Hans Bonten, roemde de samenwerking die hij “vernieuwend” noemde. Hij hoopt dat er meer partijen aanhaken.

deltaWonen is, samen met de Verenigde Gasthuizen, eigenaar van het pand van Margaretha. Adjunct-directeur Martijn Sweitser, legde uit dat zij als verhuurder graag meebewegen met de veranderingen in Margaretha; een plek met veel historie. Daar wist Cor Adema, bestuurslid van de Verenigde Gasthuizen, meer over te vertellen. In de tijd van de gasthuizen stonden er kostkoperswoningen, oftewel proveniershuizen, op de plek van Margaretha waar bewoners zich eenmalig inkochten en vervolgens levenslang kost en inwoning genoten. “Het Proveniershuis was toen al een plek voor de hele stad.”

 

 

Twitter