De Kern organiseert een gespreksgroep voor gescheiden ouders

Het Algemeen Maatschappelijk Werk van De Kern in Raalte organiseert in het voorjaar van 2018 een gespreksgroep voor gescheiden ouders. In deze groep leren ouders hoe zij in hun lastige situatie toch goed met elkaar, met hun kinderen en met zichzelf om kunnen gaan.

 

Wanneer een gezin door scheiding uiteenvalt komen er veel vragen, zorgen en soms  complexe situaties waar ouders en kinderen in verzeild kunnen raken. Hoe ouders dan omgaat met zichzelf, de ander en de situatie waarin zij gezamenlijk zitten is lang niet altijd vanzelfsprekend.

 

In deze  gespreksgroep van 3 bijeenkomsten leren ouders kijken naar hun eigen situatie van scheiding en opvoeding van hun kind. Zij leren effectieve communicatietechnieken in te zetten voor de omgang met de kinderen en in de omgang met elkaar. Deelname geeft meer inzicht in wat er speelt bij de kinderen, geeft handreikingen voor beter gescheiden opvoeden  met als resultaat minder spanning en meer rust. De ouders gaan zelf aan de slag met opdrachten uit hun eigen leven.

 

De gespreksgroep vindt plaats in het Kulturhus te Raalte op dinsdagen van 19.30 uur-21.00 uur.

 

Voor deelname vindt er een kennismakingsgesprek plaats. Voor opgave en vragen kan contact worden opgenomen met Anneke Krijgsheld a.krijgsheld@stdekern.nl of Roelien van Lenthe r.vanlenthe@stdekern.nl, maatschappelijk werk De Kern  0570-547300. Deelname aan deze gespreksgroep is gratis.

Twitter