Blij acoholvrij

Inhoud

Het doel van de module is om u te helpen om grip te krijgen op uw alcoholgebruik.

Deze module behandelt de belangrijkste onderwerpen die relevant zijn bij alcoholproblemen. Denk aan onderwerpen als inzicht in eigen gebruik, het in kaart brengen van risicosituaties en zelfcontroletechnieken. In elke sessie krijgt u informatie, u leest de oefeningen van voorbeeldcliënten en gaat zelfstandig aan de slag met een of meerdere oefening(en).

Aan het eind van de module heeft u praktische handvatten om beter om te gaan met sociale druk, trek en uitglijders. Ook heeft u vaardigheden aangeleerd om risicosituaties in de toekomst het hoofd te kunnen bieden.

 

Voor wie?

De module is ontwikkeld voor volwassenen die te veel drinken en als gevolg hiervan problemen ondervinden op verschillende levensgebieden. De module kan zelfstandig worden doorlopen.

 

Opzet

  • Wat is er aan de hand?
  • Moeilijke situaties
  • Wat kan ik doen?
  • Omgaan met sociale druk en trek
  • Uitglijders
  • Hoe nu verder?

 

Bronnen

De module is gebaseerd op:

  • Protocol voor verslaving vanuit de Cognitieve Gedragstherapie.
  • Community Reinforcement Approach (CRA)
  • Achilles Leefstijltrainingen

 

Aanmelden

Door te klikken op onderstaande link komt u op een pagina waar u een profiel kunt aanmaken en u toegang krijgt tot de trainingsomgeving. Eenmaal aangemeld, kunt u zo veel trainingen volgen als u wilt.

 

Aanmelden Trainingen

Twitter