adviesraad cliëntbelangen

De adviesraad cliëntenbelangen van De Kern maatschappelijke dienstverlening, Jeugd ggz en welzijnsorganisatie WijZ adviseert de directie gevraagd en ongevraagd over het gevoerde en te voeren beleid. In deze adviesraad is plaats voor (ex)cliënten en mensen die zich maatschappelijk betrokken voelen en zich daarom willen inzetten voor de cliënten van De Kern.

Eénmaal per 4 weken vindt onderling overleg plaats, tevens wordt dan ook het overleg met de directie voorbereid, dat eveneens eens per 4 weken is.

Besproken wordt de gang van zaken in de diverse vestigingen,  wat anders of beter kan en maken we afspraken over verbeterpunten.

Wilt u meer informatie over de adviesraad, ga dan naar de website van de adviesraad cliëntenbelangen.

Contact opnemen

Wil je je aanmelden voor maatschappelijk werk van De Kern?
Aanmelden kan eenvoudig online.

de kern contact